30 Ekim 2015 Cuma

5 Ekim 2015 Pazartesi

En çok yapmak istediği şey..

7 yaşındaki oğlumun en çok yapmak istediği şey; bir kavanozun içine nimbus bulutu koymakımş

TAO'yu Ararken..

Bir bardaktaki şeker gibiyim,
Eriyen..
Ne kaçacak yerim var,
Ne de yapılacak bir işim..
Döndükçe dünyam,
Çaya tat veririm.
Ve tatlandıkça çay,
Ben yiterim..

11 Eylül 2015 Cuma

Debian 8.1 with Fog Server

If you install Debian 8.1 only with the DVD1 than you wont have an isc-dhcp-server service. So when you try to install Fog, it will give you a great Failed issue.
Problem : No isc-dhcp-server
To solve this;
1) You have to edit sources list first; go to the terminal and type su and type root password. Then type gedit. Find the /etc/apt/source.list file and open it. After that copy&paste&save this;

deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8.1.0 _Jessie_ - Official i386 DVD Binary-1 20150606-13:00]/ jessie contrib main

deb http://httpredir.debian.org/debian jessie main
deb-src http://httpredir.debian.org/debian jessie main

deb http://httpredir.debian.org/debian jessie-updates main
deb-src http://httpredir.debian.org/debian jessie-updates main

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main

2) Return to the terminal and press Ctrl+C if it is still showing gedit.
Type apt-get update to update the list.
3) Now it is time to type apt-get install isc-dhcp-server
Done..

Problem : No subnet mask in dhcpd.conf
To solve this;
1) Edit  /etc/network/interfaces like this..
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.2.100
    netmask 255.255.255.0 
    gateway 192.168.2.1

Problem : After Sysprep Host unable to finish configuration and keeps restarting..
1) I had used Alcohol Soft to mount some iso files and had removed it after. For 3 days I had searched the solution. It is easy. The registry key is blocking the process. So ;
2) Start regedit and find the key HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd, set "Start" value to 4, reboot
3) Start regedit again and enable all permissions of sptd\cfg key, then delete all of the sptd key in Services, reboot again.
It is possible that you will find it hard to delete the keys. Just shuffle with the permissions, let the "everyone" be the king of the hill..
My sysprep worked like a charm after this. I only lost 3 days.
Heheeh.. 3 days..
Fuck.

16 Nisan 2015 Perşembe

Yasaklıyorum..

Tanıdığım tüm yalnızlara yasaklıyorum bu şarkıyı..

14 Ocak 2015 Çarşamba

Öğrenmek..

Hani bir şey danıştığınız insanlar vardır ya, kimisi kestirip atar, kimisi duymamış gibi yapar..

Dün akşam Doğan Çoruh'u aradım. Sadece "bir" şey sordum.

Bin şey öğrendim.

Neredeyse 30 dk boyunca bana sorduğum sorunun cevabını, alternatiflerini ve sonrasında da teknolojide kaçırdığım gelişmeleri anlattı.

Ben üniversitedeyken de böyleydi bu adam...

Hayat değiştirir belki demiştim. Yok...

Yılmadan, paylaşıyor bildiklerini..

Şöyle özetleyeyim; hayatınızın 3 farklı alanında böyle bir arkadaşınız olsun, sırtınız yere gelmez..