30 Nisan 2008 Çarşamba

JK Flip Flop ile 4 bit sayaç devresi..Yanda 555 entegresi ile yapılan sinyal üretecinden giriş tetiği alan 7476 JK Flip Flop entegresi ile yapılmış 16 lık sayaç görülüyor. Sayaç çıkışında 4 adet led sürülürken bir yandan da BCD çıkış 7446 entegresi ile 7 segmentli displaye aktarılıyor..

Ferhat Umut Dizdar

24 Nisan 2008 Perşembe

MakeFile...

Linux konsolundan make komutu verildiğinde içinde bulunulan dizin içerisinde makefile dosyası aranır ve bulunur ise çalıştırılır.
Compiler kaynak dosyaları alır ve hedef dosyaları üretir
Linker ise hedef dosyaları alıp çalıştırılabilir dosyaları üretir.
Temel makefile şöyledir;

hedef:bağımlılıklar
[tab]sistem komutları

g++ yi düşündüğümüzde -c parametresi "compile et ve birleştir ama link etme" derken -o parametresi "çıktı dosyasın bu olacak" demektir.

Örnek olarak üç dosyamız olduğunu düşünelim: merhaba.h merhaba.cc ve program.cc..
---merhaba.h---
void merhabaDeBize();
void hoscakalDeBize();

---merhaba.cc---
#include "merhaba.h"
#include iostream // bunu küçük büyük işareti içine al

using namespace std;

void merhabaDeBize(){
cout << "Merhaba" << style="color: rgb(255, 102, 102);">---ana.cc---
#include "merhaba.h"
#include iostream // bunu küçük büyük işareti içine al

int main(){
merhabaDeBize();
hoscakalDeBize();
return 0;
}

Eğer ana.cc dosyasını "g++ ana.cc" şeklinde derlemeye çalışırsanız olmayacaktır. Çünkü ana.cc içerisinde kullanılan merhabaDeBize ve hoscakalDeBize fonksiyonları merhaba.h header dosyasında tanımlanmış ve merhaba.cc dosyasında da ne yapacakları belirlenmiştir. Ancak ana.cc yi derlemeye kalkan compiler ın bundan haberi yoktur. Derleyebilmek için ise "g++ ana.cc merhaba.cc" dememiz a.out isimli çalıştırılabilir dosyayı üretmemizi sağlar. a.out dosyasını çalıştırabilmek için ise konsolda "./a.out" yazmalıyız.
Burada ki "./" a.out dosyasının içinde bulunulan klasörde olduğunu ifade eder.

Tekrar makefile a dönelim;
Temel olarak makefile içerisindeki hedefler karşılaşılma sıralarına göre çalıştırılırlar. Programımızı derleyecek makefile şöyle olmalıdır;

---makefile---
all: tumunuDerle
# "all" makefile dosyaları için temel hedeftir.

# (1) tumunuDerle ye gidecek

# (2) ana.o ve merhaba.o hedeflerine git
tumunuDerle: ana.o merhaba.o
g++ ana.o merhaba.o -o selamPrg
# (5) merhaba.o ve ana.o yu kullanarak
#slmPrg çalıştırılabilirini oluştur..

ana.o: ana.cc
g++ -c ana.cc
# (3) sadece ana.cc yi compile et


merhaba.o: merhaba.cc
g++ -c merhaba.cc
# (4) sadece merhaba.cc yi compile et


22 Nisan 2008 Salı

Random Drop..

Random Drop : Düşürülmesi için rastgele seçilen paketlerin, yoğun olarak paket gönderen kullanıcılara ait olma olasılığının daha yüksek olması fikrine dayanır. Son gelen paket değil, kuyrukta mevcut olan paketlerden rastgele birisi atılır. Slow-Start kullanmayan göndericilerin, kullananlara göre çok daha fazla kaynak kullanmaları ile sonuçlanır. Kuyruk boyu 2000 ve drop olasılığı 0,001 ise 200 de 1 oranında düşürme yüzdesi vardır.

Early Random Drop..

Early Random Drop – Hashem – Kuyruk boyu önceden belirlenen bir drop level değerini aşarsa, gelen paketler yine önceden belirlenen bir drop probability ye göre düşürülür. İleri ki uygulamalarda drop level ve drop probability ağ yoğunluğuna göre otomatik olarak ayarlanabilecektir. Gücünün temelinde, Drop Tail gatewaylerde kuyruk boyu aşıldığında bütün paketlerin düşürülmesi sonucu paket gönderimi yapan kaynakların, window boyutlarını toplu halde düşürmeleri ve bu nedenle az önce sıkışıklık yaşanan gateway de bu kez de büyük bir kaynak israfı yaşanacağı fikri vardır. ERD de ise, sadece rastgele seçilerek düşürülen paketlerin göndericiler window boyutlarını yeniden düzenleyecek ve böylece kaynak israfının önüne geçilecektir.

Queue vesaire..

Round-Robin : First Come First Served tersidir. Farklı kuyruklara ayrılmış paketlerin dönüşümlü olarak aktarılmasını sağlar. Boyutları farklı paketlerden oluşan kuyruklar için iyi değildir çünkü paket boyutu gözetilmeksizin önceden belirlenen N adet paket gönderilir..

Fair Queueing : Paketler gönderici-alıcı çiftine göre ayrı kuyruklara alınır. Round robin ilkesi ile paketler gönderilir. Çakışma olursa, en uzun kuyruktaki paketler düşürülür. Uzun boylu paketlerin daha çok bant genişliği kullanması ile sonuçlanır. Örneğin birim zamanda bir paket gönderilmesine izin veriliyor ise, uzun paketlerin göndericileri daha uzun süre hat sahibi olmuş olurlar.

Bit-Round Fair Queueing : Round robin yerine bit-by-bit round robin kullanılır. Böylece paket boyutları arasındaki farklılıkların yarattığı sorunlar ortadan kaldırılır.

MDRR

Her turda kuyruklardan belirlenen miktarda byte gönderilir. Quantum değeri ayarlanan byte miktarıdır yani bir turda kuyruktan gönderilmesine izin verilecek ortalama byte miktarıdır. Deficit counter ise her kuyruktan sırası geldiğinde gönderilen byte miktarını tutar. Bunun nedeni eğer gönderilen byte miktarı bir turda aşılırsa öteki turda daha az veri göndererek ortalamayı yani quantumu tutturmaktır.

Bandwidth Broker ve NS2

Bu konuda söyleyecek bir şeyim yok valla..
Ne işmiş bu yaw.
Neyse linux ta, iki dosya arasındaki farkları merak ettiğinizde dosyaları yan yana iki pencere halinde açıp "ehe, ööö, iiih" şeklinde gözlerinizi kısa kısa aramanıza gerek yokmuş. Ben de bir süre böyle yaptıktan sonra farkettim ki bu linuxun diff diyen bir uygulaması var. Arkadaş sizin için nerede ne değişmiş, hangi satır silinmiş, hangisi eklenmiş söylüyor. Hatta arkadaşlar sağ olsunlar arayüzünü bilem yapmışlar;
kompare -caption "%c" %i %m -o %U yazın konsola ne güzel açılıyor valla..
İşimi çok kolaylaştırdı çoook.
Da, ben şu bandwidth broker olayını bir anlayamadım gitti...

17 Nisan 2008 Perşembe

Evlenmeden Önce ve Sonra..

Evlenmeden önce;

Erkek : Evet, en sonunda, beklemek çok zordu..
Kadın : Gitmemi ister misin?
Erkek : Hayır! Böyle bir şey aklımın ucundan bile geçmez..
Kadın : Beni seviyor musun?
Erkek : Elbette, hem de sürekli, defalarca..
Kadın : Beni hiç aldattın mı?
Erkek : Hayır! Böyle bir şeyi yapacağımı nasıl düşünürsün!!
Kadın : Beni öper misin?
Erkek : Evet, imkanını bulduğum her an hem de..
Kadın : Peki, beni dövecek misin?
Erkek : Deli misin, ben öyle bir adam değilim!
Kadın : Sana güvenebilir miyim?
Erkek : Evet..
Kadın : Sevgilim!!

Evlendikten sonra nasıl olduğunu merak ediyorsanız bir de aşağıdan yukarıya doğru okuyun bakalım..

6 Nisan 2008 Pazar

Oy men ölmüşem... Gavim gardaş nerdesen?Oğuzam
Türk menem...
Bayatlardan Türkmenem...
Damarlarındaki asil kan
Aslına çektiğin ırk menem...
Yaprağın asılı dallar,
Gövdeni taşıyan kök menem...
Yolunu gözleyen yar
Aşkınla çarpan yürek menem...
Can içre canan bilmişem gavim gardaş, nerdesen...
Yedi koldan,
Yirmidört boydan
Gelmişem Orta Asyadan...
Yayından fırlayan ok
Huduttan hududa atılan mızrak
Deli havalar soluyan kısrak
Gibi esmişem...
Az gitmişem, uz gitmişem
Dere tepe düz gitmişem...
Kuş uçmaz kervan geçmez dağları
Göçebe adımlarla gezmişem...
Irağı yakın, yurdumu Irak eylemişem...
Tırnaklarımla oymuşam tortu kayaları
Kıraç toprakları gözyaşlarımla sulak etmişem...
Kızgın tohumlar serpmişem,
Emek vermişem,
Aşa getirmişem...
Türk illerine haber salmışam
Gavim gardaş, nerdesen...
Selçuklu şah-ı sultanlarım adım atmış otağıma
Kapıda karşılamışam civan mert erlerimi
Başım gözüm üstüne berhudar ağırlamışam...
Musul’da Zengiler
Kerkük’te Kıpçaklar
Erbil’de Beg Teginliler
Yiğit yatağı Atabegler kurmuşam
Dokuz başlı tuğlar aparmışam yad ellere
Türk’ün adını âlemlere duyurmuşam...
Bayındır Kızanı torunlarımı kucaklamışam
Bahar coşkusu Akkoyunlar gibi ovalara yayılmışam...
Sultan Cined’in emaneti
Şah İsmailimle pişirmişem ham yanlarımı
Ocağımda tüten Safevi ateşiyle alev alev yanmışam...
Genç Osmanlıyla açmışam Bağdat’ın kapısını
Cahiliye devrini hepten kapatmışam...
Dil, din ve ırk özgürlüğüyle donatmışam halkları
Çıra gibi aydınlatmışam kör karanlık tarihi
Çevreme ilim, irfan, ışık saçmışam...
Derin hülyalara dalmışam gavim gardaş, nerdesen...
Ne zaman ki
Türk birliğine diş bilemiş düşman
Çapraz fişek silahıma davranmışam...
Zırnık ödün vermemişem haa sevgimden
Korkmamışam heç
Ölümleri kuşanmışam...
Yalın ayak koşmuşam Kafkas cephelerine
Sarıkamış harekâtına katılmışam...
Buz kesmiş yüreğim Allah-u Ekber Dağlarında
Katmer katmer kefensiz donmuşam...
Çanakkale’de etten duvar olmuşam
Göğüs göğüse çarpışmışam Allah vekil
Bir adım geçirmemişem gâvuru öteye
Üst üste cansız yığılmışam...
Nasıl ki
Harb-i cihanlarla zayıflamışam
Güçten kudretten düşmüşem heyhat!
Yeraltı kaya yağlarım sulandırmış ağızları
Hemhal manda manda paylaşılmışam...
Öyle ki
Et ve tırnak misali ayrılmışam
Süt kuzu yavru gibi koparılmışam Anadolu’dan
Yılanlar tıslamış
Köpekler hırlamış ardımdan,
Sahipsiz kalmışam gavim gardaş,nerdesen...
Lord planları tayin etmiş kaderimi
Misak-i milli sınırlar dışına çıkarılmışam...
İtilmişem, kakılmışam, horlanmışam külliyen
Tekme tokat yerlere yatırılmışam...
Dağ ayılarının önüne atılmışam yaralı
Çöl develerinin hörgücüne tepe taklak asılmışam...
Türk menem demişem
Türkçe söylemişem
Eskiyaka’da kurşunlara dizilmişem...
Emeğimin hakkını istemişem
Gavurbağ’da linç edilmişem...
Adalet beklemişem
İplere gerilmişem...
Eşitlik yeğlemişem,
Zab suyu kana bulanmış
Altunköprü’de ekin gibi biçilmişem...
El insaf vicdan dilemişem
Zindanlara sürülmüşem...
Çığlıklarım katlimin sâlası
Diri diri gömülmüşem gavim gardaş, nerdesen...
Duy hele
Kimliğim değiştirilmiş
El-Temim olmuş Türkmen Kerkük
Hafızalardan kazınmışam...
Baas Baas bağırmışlar partizanca
Kin kusmuşlar yüzüm barabarı,
Evimden yurdumdan göçe zorlanmışam...
Kollarım kırılmış omuzlarımdan
İşkencelerle yoğrulmuşam...
Gözlerim kan çanağı
Fincan fincan oyulmuşam...
Ölmem yetmemiş kâfire
İp sarılmış cesedime
Sokaklarda dolaştırılmışam...
Cıncık gibi ortalığa saçılmış cism-i bedenim
Lime lime dağılmışam gavim gardaş, nerdesen...
Beterin beteri var...
Biri getmiş, ötekiler gelmiş...
Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuşam...
Mavzerler çevrilmiş üzerime
Tetiklere sarılmış Puştlar
Merhamet beklerken, zulüm bulmuşam...
Böyük devletlerin böyük oyunu
Yok etmek Türk’ün soyunu
Çoraplar örülmüş
Çuvallar geçirilmiş başıma
Aslanım; kediye boğulmuşam...
Okumak yazmak yok...
Dilim damağıma bağlanmış
Düşünmem, konuşmam, kızmam yasak...
Başın kaldırıp bakmak
Gözün ucuyla süzmek ne cüret...
Elim ayağıma dolanmış
Oturmam, yürümem, gezmem yasak...
Taş kesilmişem gavim gardaş, nerdesen...
Di gah gel...
Di gel ölem di gel...
Adına gurban olam di gel...
Alnına kanım çalam di gel...
Bayrağım göğün mavi gülü, ay yıldızım sen...
Yurdum Türkmen eli, can özüm sen...
Soyum sopum Türkoğlu, yüzüm sürdüğüm izim sen...
Oy men ölmüşem gavim gardaş, nerdesen

TÜRK MİLLETİ YANINDA GAVİM GARDAŞ...
SEN AĞLAMA...
SEN ÖLME!..

4 Nisan 2008 Cuma

Proje..

Malum proje tabanlı beceri yarışmasına katıldık. Önceden de beklediğim derece alamama sonucuna erdik ama kırıcı oldu benim için. Çok çılgın projeler vardı gerçekten. Erinmemiş, oturmuş, çalışmış, üretmiş öğretmen arkadaşlarımız. Kendilerine gıpta ile bakar ve tebrik ederken, kendimi dünyaa proje işinden tevkif ederim..