11 Ağustos 2017 Cuma

Linux

yum -y update
sudo yum install -y epel-release dmidecode gcc-c++ ncurses-devel libxml2-devel make wget openssl-devel newt-devel kernel-devel sqlite-devel libuuid-devel gtk2-devel jansson-devel binutils-devel
cd asterisk
./configure --libdir=/usr/lib64
make menuselect
make
sudo make install
sudo make samples
sudo make config

start asterisk
sudo service asterisk start
 
To Start asterisk 
asterisk -vvvvvvc
 
connect 
asterisk -r
help 
 
Stop Firewall
sudo service firewalld stop 
 
--------------------------------------------------------------------- 
Asterisk & Android behind NAT 
In the file sip.conf;
directmedia = no must be added
 
[102]
disallow=all
host=dynamic; IP address of your first phone
secret=102 ;uncomment if you want to use host=dynamic, less secure, use 'bigger' secret
type=friend
dtmfmode=rfc2833
allow=alaw
qualify=yes
canreinvite=yes
insecure=port
context=outgoing
directmedia=no
 
---------------------------------------------------------------------
For PHP files to be run by AGI
#!/usr/bin/env php must be added to the top of php files
 
--------------------------------------------------------------------- 
Asterisk Playback audio files directory
/var/lib/asterisk/sounds

---------------------------------------------------------------------
Asterisk AGI Directory
/var/lib/asterisk/agi-bin 
 
---------------------------------------------------------------------
Asterisk AMI - How to reload Extensions.conf
dialplan reload

25 Mayıs 2017 Perşembe

19 Mayıs 2017 Cuma

Kuzen derdi..

Kuzenimin doktorası için yazmaya söz verdiğim android ve web applikasyonlarını (yaklaşık 6 aylık bir sürem vardı) yazmayıp, son 10 güne yetiştiririm diyerek kendimi; c#, php, javascript ve api potporisi içinde dans eder hale getirdiğimden dolayı yine kendimi taktir eder, müsait bir yerde bir araba sopa yemek için dileyenlerle sözleşmek isterim..
Yalnız, yazılım firmaları da çok acımasız kardeşim; 10000 TL nedir yahu??
Yazarım ben bunu..
Az kaldı..😓

3 Nisan 2017 Pazartesi

24 Ekim 2016 Pazartesi

---

  • Darma dağınık olmuş bir grup kodunuz varsa Ctrl+K ve D yapmanız, otomatik olarak düzeltilmesini sağlar..

Linux Android Studio VDM Error..

On Ubuntu 16.04. LTS

Android Studio Error : EmptyThrowable: Failed to create the SD card.

Reason : Linux is 64 bits and missing some lib files..

Solution :

sudo apt-get install libstdc++6:i386 zlib1g:i386 libncurses5:i386

Referance

10 Ağustos 2016 Çarşamba

İsim, Şehir, Hayvan...

Çınar kendi kendine oynarken M harfinde;
-m ile bitki, m ile bitkiii..
-ma, maa, mmaarmut!